lab

k|fljlws lzIff tyf Jofj;flos tflnd kl/ifb\ k/LIff lgoGq0f sfof{no ;fgf]l7dL, eQmk'/ jlu{s[t lgMz'Ns 5fqj[lQ @)&# sf] l...

11 downloads 429 Views 85KB Size
k|fljlws lzIff tyf Jofj;flos tflnd kl/ifb\

k/LIff lgoGq0f sfof{no ;fgf]l7dL, eQmk'/

jlu{s[t lgMz'Ns 5fqj[lQ @)&# sf] lzIf0f ;+:yf tf]lsPsf] glthfsf] ljj/0f Program: Medical Lab Technology S.N.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Symbol No

500031 500121 500131 500161 500191 500201 500261 500271 500281 500361 500371 500471 500511 500531 500551 500601 500631 500641 500661 500691 500721 500771 500781 500811 500821 500831

Name of Student

ABHIMANU PRASAD YADAV ARUN CHAUDHARY ASHISH KUMAR PATEL ASMITA DEVKOTA BARSHA ALE BARUN KUMAR KUSHWAHA BIJAY THAKUR BIKASH PRASAD JAYSWAL BIMAL MISHRA BIBASH RANA MAGAR DIKCHYA PAUDEL JAYCHANDRA PRASAD YADAV KIRAN KUMARI KRISHNA PANDIT LALU KUAMR MANDAL MANISH KUMAR SAH MD SADAM HUSEN MD RABE ALAM MANSUR MUKESH KUMAR GUPTA NAGENDRA KOIRI NIRAJ KUMAR YADAV PRATIKSHA KARKI PRATIKSHYA POUDEL PUSPA SHRESTHA PUSPA RANABHAT RABINDRA MAHATO SUDI

Target Group

open open Other Madeshi Other Female open open open Other Female open Janajati Gha Other Female Other Madeshi Other Madeshi open Madeshi Dalit Other Madeshi open Muslim Community open Other Madeshi open open Other Female Janandolan open open

Allocated Educational Institute NEPAL POLYTECHNIC INSTITUTE, BHARATPUR, CHITWAN COLLEGE OF MEDICAL SCIENCE, BHARATPUR, CHITWAN NEPAL TECHNICAL INSTITUTE, JANAKPUR, DHANUSHA BHERI COLLEGE OF MEDICAL SCIENCE, BARDIYA CHHINNAMASTA EDUCATIONAL ACADEMY, RAJBIRAJ, SAPTARI N.P.I.NARAYANI SAMUDAYIK HOSPITAL AND RESEARCH CENTER, BHARATPUR, CHITWAN BAGESHWORI HEALTH COLLEGE, BANKE KANCHANJANGHA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCE, BHADRAPUR, Jhapa KANTIPUR COLLEGE OF MEDICAL SCIENCE, SITAPAILA, KATHMANDU LUMBINI INSTITUTE OF TECHNICAL SCIENCE(LITS), BUTWAL, RUPENDEHI SHREE MEDICAL AND TECHNICAL COLLEGE, BHARATPUR, CHITWAN THE HIMAL INSTITUTE OF HEALTH SCIENCE, BIRGUNJ, PARSA MAHENDRA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE, JANAKPUR, DHANUSHA THE HIMAL INSTITUTE OF HEALTH SCIENCE, BIRGUNJ, PARSA PRATIMAN NIMA MEMORIA HEALTH INSTITUTE, BHAIRHAWA, RUPENDEHI MODEL COLLEGE OF TECHNICAL EDUCATION, BIRGUNJ, PARSA N.P.I.NARAYANI SAMUDAYIK HOSPITAL AND RESEARCH CENTER, BHARATPUR, CHITWAN CHITWAN ACADEMY FOR TECHNICAL EDUCATION, BHARATPUR, CHITWAN MODEL COLLEGE OF TECHNICAL EDUCATION, BIRGUNJ, PARSA SHREE MEDICAL AND TECHNICAL COLLEGE, BHARATPUR, CHITWAN BHERI COLLEGE OF MEDICAL SCIENCE, BARDIYA REGIONAL COLLEGE OF HEALTH SCIENCE AND TECHNOLOGY, POKHARA, KASKI LIFELINE HOSPITAL, DAMAK, JHAPA PASHCHIMANCHAL SWASTHIYA BIGYAN PRATISTHAN, RUPENDEHI FARWEST SCHOOL OF MEDICINE, MAHENDRANAGAR, KANCHANPUR COLLEGE OF MEDICAL SCIENCE, BHARATPUR, CHITWAN

S.N.

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Symbol No

500841 500881 500901 500981 500991 501001 501051 501071 501101 501121 501171 501201 501281 501321 501341 501361 501431 501561 501631 501661 501701 501831 501901 502021 502041 502081 502111 502221 502281 502301 502371 502381 502391 502391 502471 502481

Name of Student

RACHANA NEPALI RAKESH CHAUDHARY RANJU BISTA NABIN KHANAL SABINA GOPALI SANGITA BK SANTOSH KUMAR SAH SAPANA TIMILSINA SATISH KUMAR MAHATO SHARMILA ADHIKARI SUBODH KUMAR BAITHA SUNITA POUDEL TILAK RAJ DANGI URMILA RAMDAM UTSAB TIWARI ANIL SING DHAMI BIRENDRA DAGAURA MIN BAHADUR BOHARA PRTHIBI RAJ PANDIT RANJINA THARU SACHIN SWARNAKAR BAL KUMARI MAJHI HEM KUMARI ADHIKARI NISHA LIMBU PAPPU KUMAR SAPHI RADHBENDRA KUMAR MANDAL RUPESH CHAUDHARY ABDUL KARIM MIYA ANIKET RAY ANJANA SURYABANSHI ASHTHA KUMARI TAMANG ASMITA PRAJAPATI BAL KISHOR SHAH BAL KISHOR SHAH BISHNA RAWAL BUDDHA KUMARI TAMANG

Target Group

Dalit Janajati Ga Other Female open Janajati Nga Dalit open Other Female open Other Madeshi open open Bipanna Female Dalit open open open open Bipanna Kamaiya Dalit Janajati Kha Other Female open Dalit open open open open Other Female Janajati Ga open Other Madeshi Bipanna Apang open

Allocated Educational Institute RAMBHADEVI COLLEGE OF MEDICAL SCIENCE, BUTWAL, RUPENDEHI LIFELINE HOSPITAL, DAMAK, JHAPA NEPALGUNJ HEALTH CAMPUS, NEPALGUNJ, BANKE MAYADEVI TECHNICAL COLLEGE, BUTWAL, RUPENDEHI PRATIMAN NIMA MEMORIA HEALTH INSTITUTE, BHAIRHAWA, RUPENDEHI RAMBHADEVI COLLEGE OF MEDICAL SCIENCE, BUTWAL, RUPENDEHI NEPAL POLYTECHNIC INSTITUTE, BHARATPUR, CHITWAN MAYADEVI TECHNICAL COLLEGE, BUTWAL, RUPENDEHI NEPAL INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, LALITPUR NEPAL TECHNICAL INSTITUTE, JANAKPUR, DHANUSHA CHITWAN SCHOOL OF MEDICAL SCIENCE, BHARATPUR, CHITWAN REGIONAL COLLEGE OF HEALTH SCIENCE AND TECHNOLOGY, POKHARA, KASKI KALIKA MEDICAL AND TECHNICAL INSTITUTE, GAIDAKOT, RUPENDEHI SUDURPASCHIM MEDICAL COLLEGE, DHANGADI, KAILALI CHITWAN ACADEMY FOR TECHNICAL EDUCATION, BHARATPUR, CHITWAN FARWEST SCHOOL OF MEDICINE, MAHENDRANAGAR, KANCHANPUR COLLEGE OF ALLIED HEALTH SCIENCE, NEPALGUNJ, BANKE KANTIPUR COLLEGE OF MEDICAL SCIENCE, SITAPAILA, KATHMANDU SHAILESHWORI FARWEST SCHOOL OF HEALTH SCIENCE, KAILALI NEPALGUNJ TECHNICAL COLLEGE, BANKE COLLEGE OF ALLIED HEALTH SCIENCE, NEPALGUNJ, BANKE NOBEL MEDICAL COLLEGE, BIRATNAGAR, MORANG NOBEL MEDICAL COLLEGE, BIRATNAGAR, MORANG KAILPAL HOSPITAL AND COLLEGE, NEPALGUNJ, BANKE BIRAT HEALTH COLLEGE, BIRATNAGAR, MORANG UNIQUE COLLEGE OF MEDICAL SCIENCE AND HOSPITAL, RAJBIRAJ, SAPTARI BIRAT HEALTH COLLEGE, BIRATNAGAR, MORANG YETI HEALTH SCIENCE ACADEMY, LALITPUR ASIAN FOUNDATION FOR EDUCATION AND RESEARCH PVT LTD, LALITPUR SHANKARAPUR ACADEMY, JORPATI, KATHMANDU MODEL MEDICAL INSTITUTE, JANAKPUR, DHANUSHA CHITWAN SCHOOL OF MEDICAL SCIENCE, BHARATPUR, CHITWAN LUMBINI INSTITUTE OF TECHNICAL SCIENCE(LITS), BUTWAL, RUPENDEHI MAHENDRA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE, JANAKPUR, DHANUSHA KALIKA MEDICAL AND TECHNICAL INSTITUTE, GAIDAKOT, RUPENDEHI SHI-GAN HEALTH FOUNDATION / SCHOOL OF ALLIED HEALTH SCIENCE, KATHMANDU

S.N.

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Symbol No

502491 502521 502651 502681 502701 502731 502741 502841 502851 502861 502891 502921 502951 502961 502971 502981 502991 503051 503091 503181 503191 503231 503241 503251 503311 503351 503361 503451 503531 503591 503611 503621 503651 503691 503731 503781

Name of Student

BUDDHA LAXMI SHAKYA DEVI SHRESTHA JANAK BOHARA JYOTI TAMANG JYOTI SHRESTHA KAJAL SAPKOTA KALPANA ASARPATI SUNAR LAL KUMAR TAMANG LAXMAN KUMAR SHRESTHA MAHENDRA BK MANISHA CHAULAGAIN MANOJ KUMAR SAH MAYA SHRESTHA MELINA NAGARKOTI MISHAN THAPA MAGAR MUNA NAGARKOTI NABIN KUMAR RAM NISHA TAMANG PRATIKSHYA SIMKHADA RAJU SHRESTHA RAM KUMAR MAHATO RANJITA SHRESTHA RASHMI THAPA MAGAR RAUSHAN JAYSWAL ROSHANI RANJITKAR SABANA KHATUN SABIYA SHRESTHA SANAM BOHAJU SARITA GHIMIRE SHASHI PANDIT SHRADDHA LAMA SHRAWAN DHAMI SIMA TAMANG SRIJANA GC SUJATA DHAKAL SUNITA THAPA

Target Group

open open Other Female open open open Female Dalit Janajati Ga open Dalit Durgam open Janajati Nga open Janajati Gha open Madeshi Dalit open open open Other Madeshi open Janajati Gha open open Female Muslim open open open Bipanna open Janajati Kha open Other Female open open

Allocated Educational Institute VINAYAK COLLEGE OF HEALTH SCIENCE, KATHMANDU KANTIPUR ACADEMY OF HEALTH SCIENCE, TINKUNE, KATHMANDU NATIONAL MULTIPLE COLLEGE, LALITPUR KATHMANDU SCHOOL OF MEDICAL TECHNOLOGY, BAGBAZAR, KATHMANDU SHI-GAN HEALTH FOUNDATION / SCHOOL OF ALLIED HEALTH SCIENCE, KATHMANDU ASIAN COLLEGE OF MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, LALITPUR SUDURPASCHIM MEDICAL COLLEGE, DHANGADI, KAILALI OJASBI ACADEMY PVT. LTD, KATHMANDU SCHOOL OF MEDICAL SCIENCE, KATHMANDU OJASBI ACADEMY PVT. LTD, KATHMANDU SHAILESHWORI FARWEST SCHOOL OF HEALTH SCIENCE, KAILALI MANMOHAN MEMORIAL INSTITUTE OF HEALTH SCIENCE, KATHMANDU PASHCHIMANCHAL SWASTHIYA BIGYAN PRATISTHAN, RUPENDEHI BAGESHWORI HEALTH COLLEGE, BANKE MODEL MEDICAL INSTITUTE, JANAKPUR, DHANUSHA GREENTARA NURSING CAMPUS, LALITPUR KANCHANJANGHA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCE, BHADRAPUR, Jhapa SAHID SMARAK JANASWASTHA SAHAKARI SANSTHA, KATHMANDU CHHINNAMASTA EDUCATIONAL ACADEMY, RAJBIRAJ, SAPTARI DHAWALAGIRI TECHNICAL SHIKSHA PRATISTHAN, BAGALUNG NATIONAL MULTIPLE COLLEGE, LALITPUR KANTIPUR ACADEMY OF HEALTH SCIENCE, TINKUNE, KATHMANDU NEPALGUNJ HEALTH CAMPUS, NEPALGUNJ, BANKE ASIAN FOUNDATION FOR EDUCATION AND RESEARCH PVT LTD, LALITPUR IWAMURA COLLEGE OF HEALTH SCIENCE, SALAGHARI SUNSARI TECHNICAL COLLEGE, DHARAN, SUNSARI NEPAL INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, LALITPUR ASIAN COLLEGE OF MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, LALITPUR VINAYAK COLLEGE OF HEALTH SCIENCE, KATHMANDU SHANKARAPUR ACADEMY, JORPATI, KATHMANDU KATHMANDU SCHOOL OF MEDICAL TECHNOLOGY, BAGBAZAR, KATHMANDU YALA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCE, LALITPUR SCHOOL OF MEDICAL SCIENCE, KATHMANDU KAILPAL HOSPITAL AND COLLEGE, NEPALGUNJ, BANKE DHAWALAGIRI TECHNICAL SHIKSHA PRATISTHAN, BAGALUNG GREENTARA NURSING CAMPUS, LALITPUR

S.N.

99 100 101 102 103 104

Symbol No

503891 503901 503911 503921 550001 550021

Name of Student

VIDYA SHILPAKAR YOGESH KUMAR BUDHA YUBARAJ KAFLE URMILA JAMAKATEL SAJAYA SINGH PRAMILA LAMA

Target Group

Janajati Nga Durgam open open Janandolan open

Allocated Educational Institute NEPALGUNJ TECHNICAL COLLEGE, BANKE SAHID SMARAK JANASWASTHA SAHAKARI SANSTHA, KATHMANDU YETI HEALTH SCIENCE ACADEMY, LALITPUR IWAMURA COLLEGE OF HEALTH SCIENCE, SALAGHARI YALA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCE, LALITPUR MANMOHAN MEMORIAL INSTITUTE OF HEALTH SCIENCE, KATHMANDU